Okresní hospodářská komora Beclav

První setkání OHK Břeclav „Business Club“ v Mikulově

Dne 18. dubna 2024 se v malebném městě Mikulov konalo první jubilejní setkání pod záštitou OHK Břeclav. Tato událost představovala významný milník pro podnikatelskou komunitu regionu.

Na prohlídku společnosti Bosch od 15:00 dorazilo něco přes dvacet návštěvníků, celou akcí nás prováděl Tomáš Hrnek, ředitel místního závodu na opravu nářadí pro Česko, Slovensko, Maďarsko a část Německého trhu. Po představení společnosti následovala prohlídka samotného provozu a ukázka, jak je možné opravit a vrátit nářadí majitelům do pěti dní.

Druhou podnikatelskou prohlídkou, kde už bylo přes třicet účastníků byl provoz vinařství Volařík, kterým nás provázel majitel Miroslav Volařík. Prohlídka moderního vinařství, které se stále rozrůstá byla doplněna o příklady z praxe a zkušenosti s výběrem technologií a postupů.

Od 17:00 začala část prezentační, kde přivítal místopředseda OHK Břeclav Adam Kratochvíl přes padesát účastníků akce, které se mimo jiné účastnilo kompletní vedení OHK:

Luboš Kukliš

František Fabičovic

Adam Kratochvíl

Jaroslav Hladík

Vojtěch Mihalík

 

Ale také viceprezident HK ČR Michal Štefl, senátor Rostislav Koštial nebo ředitel Střední školy Edvarda Beneše Břeclav Jiří Uher za doprovodu Ivany Benáčkové a Terezy Gajdůškové z Úřadu Práce.

První přednášku ohledně aktuálního dění a proběhnuvšího veletrhu pro střední a základní školy Břeclavský FORTEL 2023 měl předseda OHK Luboš Kukliš. FORTEL 2023 byl hodnocen jak ze strany firem i žáků, za velmi přínosný, s velmi dobrým ohlasem a potřebou v pořádání této akce pokračovat.

Následovala edukativní část od majitele společnosti INMEDIAS a.s. z Mikulova Viléma Srnce na téma ERP systémů a AI, které mohou významně pomoci firmám zvýšit konkurenční výhody a efektivně pracovat s daty.

Nejočekávanější byla však část, která zajímá všechny, a to novinky ohledně Břeclavského obchvatu a výstavby dálnice R52/D52 Mikulov – Pohořelice od nejpovolanějšího osoby, tedy ředitele ŘSD Brno Davida Fialy. Nejvíce nás pan ředitel potěšil „pobavil“ prohlášením „V příštím roce zahájíme stavbu obchvatu v Břeclavi …“

Dále nám pan Sebastian Kovačič ze společnosti RENFIELD s.r.o. představil nový projekt SmartZone v Mikulově a nabídl možnosti pronájmu skladových nebo výrobních prostor v nedaleké blízkosti hranice s Rakouskem.

Závěrečný blok byl na téma energie od společnosti TEDOM energie, kde se pánové Pavel Budovič a Michael Vopařil věnovali aktuálním trendům v oblasti energetiky – což se dotýká nás všech bez rozdílu.

Setkání bylo plné energie a nadšení, když se členové klubu a hosté shromáždili, aby diskutovali o obchodních příležitostech, sdíleli své nápady a navázali nové kontakty. Atmosféra byla plná očekávání, dobrého jídla a vín z vinařství Volařík a Obelisk, která při výhledu na prosluněný Mikulov dotvářela přátelské setkání.

Po 20:00 se účastníci akce pomalu rozběhli do svých domovů, krom několika dobrovolníků, kteří měli málo brainstormingu a pokračovali do Pivnice Golem.

V závěru lze říct, že první podnikatelské setkání OHK Břeclav – Business Club, bylo velkým úspěchem. V plánu je zorganizovat podobné setkání cca. 2x ročně.

Bylo to svědectvím síly a odhodlání obchodní komunity v břeclavském regionu!

O dalších akcích OHK Břeclav Vás budeme včas informovat.

Fotografie z akce naleznete:  ZDE

                                                                       Team OHK Břeclav