Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

„Seminář je vhodný zejména pro pracovníky ekonomických oddělení, kteří metodicky zajišťují, nebo budou zajišťovat elektronickou evidenci tržeb (EET). “

Více informací >


Cílem semináře je komplexní rozbor možností poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2020. V průběhu semináře budou zdůrazněny aktuální novinky (sazby náhrad a další v návaznosti na vývoj legislativy)a výklady v oblasti cestovních náhrad, včetně ilustrace na příkladech.

Více informací >


Využijte skvělé příležitosti a získejte know-how od marketingového profesionála, Milana Formánka, který se v Red Bull Media House stará o 30 zemí.

Více informací >


MBA Studium

21. 05. 2020

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BŘECLAV OTEVÍRÁ STUDIUM MBA STUDUJ MBA A UČ SE OD NEJLEPŠÍCH LEKTORŮ!

Více informací >


„Cílem semináře je seznámit účastníky se strukturou, tvorbou a interpretací finančních výkazů. Vysvětlit přístupy ke kalkulaci vybraných položek výsledovky (rozpracovaná výroba, aktivace, odložená daň). Ilustrovat a vysvětlit vzájemné vazby mezi jednotlivými finanční řízení firmy. “

Více informací >


„Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele, začátečníky i pokročilé. Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často se vyskytujícím chybám. Vše doplněno o praktické příklady a prostor pro praktické dotazy účastníků.“

Více informací >


Další informace budou doplněny.

Více informací >


„Celní řízení je jednou z důležitých oblastí, která dopadá na subjekty, jež uskutečňují zahraniční obchod se zeměmi mimo EU. Přesto, že většina těchto firem si pro toto řízení často volí zástupce, tj. má partnera, který je zastupuje při vlastním řízení před celními orgány, mohou z této činnosti plynout určitá rizika, které na vždy musí být dostatečně zmapována. Zároveň je to oblast, na kterou dopadá škála legislativy, a uplatňují se procesy, které jsou mnohdy pro laika těžko identifikovatelné.“

Více informací >


Další informace budou doplněny.

Více informací >


Další informace budou doplněny.

Více informací >