Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

„Cílem semináře je seznámit účastníky se strukturou, tvorbou a interpretací finančních výkazů. Vysvětlit přístupy ke kalkulaci vybraných položek výsledovky (rozpracovaná výroba, aktivace, odložená daň). Ilustrovat a vysvětlit vzájemné vazby mezi jednotlivými finanční řízení firmy. “

Více informací >


Další informace budou doplněny.

Více informací >


Využijte skvělé příležitosti a získejte know-how od marketingového profesionála, Milana Formánka, který se v Red Bull Media House stará o 30 zemí.

Více informací >


Další informace budou doplněny.

Více informací >