Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav

Informace budou upřesněny.

Více informací >


Dovednost dosáhnout a udržet pozitivní naladění, vnitřní klid, a také nadhled je důležitým předpokladem pro dosažení úspěchu, udržení dobrých mezilidských vztahů a co víc, lze ji natrénovat. Najít životní rovnováhu, necítit se stresovaní, unavení a nedospět k syndromu vyhoření není tak těžké. Podívejte se na stres z jiného úhlu. Odhalte příčiny, proč se stresujete, identifikujte omezující vzorce chování a naučte se, jak je změnit. Zjistěte, jak dobíjíte baterky, abyste měli stále dostatek energie. Začněte si život užívat!

Více informací >


„Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší. Program semináře byl sestaven tak, aby přístupnou a přehlednou formou umožnil orientaci v legislativě ochrany ovzduší, a aby byly komentovány základní povinnosti provozovatelů podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. a to zejména po nabytí účinnosti všech novel a změn. Cílem semináře je přinést posluchačům jasná stanoviska, vysvětlení a návody pro aplikaci v každodenní praxi provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Seminář je dále připraven tak, aby se účastníci zdárně a v zákonném termínu (31.3.2020) vypořádali s ohlášením agendy ovzduší za rok 2019. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do Integrovaného registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude praktická ukázka ohlašování agendy ovzduší. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků, včetně možnosti individuálních konzultací.“

Více informací >


„Na semináři získáte uvolnění kapacity pro nové nápady, více času pro Váš byznys i volný čas. Profesionální asistentku, na kterou se budete moci spolehnout, která bude efektivně řešit svou práci a tím pádem usnadní a zefektivní práci i Vám. Ztratíte starosti s běžnou rutinní agendou, strasti, co ještě musíte vyřídit a obavy, jestli jste na něco nezapomněl/a.“

Více informací >