Okresní hospodářská komora Beclav

Seznam seminářů OHK Břeclav


Nejen zaměstnavatel či personalista řeší v praxi problémy související s kontrolami prováděnými ze strany inspektorátu práce. Cílem školení je seznámit zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance, manažery HR a mistry s nástroji zákoníku práce a souvisejícími právními předpisy ve vztahu ke kontrolám, jak v souladu s právními předpisy reagovat na probíhající kontrolu.

Více informací >


Cílem je seznámit účastníky s problematikou fakturování a se změnami. Seminář je určen pro fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodaření, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní, sekretářky a asistentky.

Více informací >


kurz první pomoci

09. 04. 2019

Každý den se můžete dostat do situace, kdy budete muset rychle poskytnout první pomoc a zachránit život druhého člověka.

Více informací >


Kde škodí a kde nás podporují... Zrcadla mají svůj velký význam a mohou nám v obytném prostoru velmi pomoci, mohou znásobit a podpořit prosperitu jak doma, tak ve firmě. Nesprávné umístění a tvary zrcadel mohou naopak velmi uškodit. Zaměříme se na to, jak si pomocí zrcadel vytvoříme harmonické a prosperující prostředí doma i na pracovišti.

Více informací >


Velký pracovní výkon, správné rozhodování, koncentrace na úkoly, pocit štěstí i efektivní a přátelská komunikace. To vše jsou manažerské kvality ovlivněné zásadně tím, jak kvalitně odpočíváme. Podle výzkumů trpí většina populace poruchami spánku způsobenými stresem, nadměrným užíváním technologií a řadou dalších příčin. Přitom patří spánek k nejdůležitějším činnostem každého živého organismu a s jeho kvalitou souvisí kromě manažerských také celá řada „obyčejných“ záležitostí jako například zdraví. :-)

Více informací >


Emoce nás provází na každém kroku a výraznou měrou ovlivňují kvalitu života osobního i pracovního. V případě, že jich umíme vhodně využít, mohou být skvělým ukazatelem směru, ulehčovat rozhodování a zefektivnit komunikaci.

Více informací >


Kdo podává ruku jako první? Host, ředitel nebo žena? Dáte vizitku, kterou dostanete, na stůl, do vizitkáře nebo do kapsy A do které? Čím začíná (nesprávně) většina emailů odeslaných napříč Českem? Vydejte se na cestu běžné obchodní schůzky, od přípravy, před komunikace a vhodné oděvy až po konkrétní kroky, ve kterých čas od času můžete cítit nejistotu. Projdeme společně přípravu na obchodní setkání v kanceláři nebo na neutrální půdě. Pokusím se odpovědět i na nevyřčené otázky a zkombinovat humor, mé zkušenosti z obchodní praxe a moderní etiketu do jednoho celku. Nosným tématem bude však úcta, zdvořilost, takt a galantnost.

Více informací >


Cílem školení je seznámení účastníků se základními instituty soukromého i veřejného práva, a to z hlediska jejich praktického uplatňování a dopadu do soukromého i pracovního života. Seminář je určen pro začínající i pokročilé podnikatele, vrcholové manažery, zaměstnance, kteří při výkonu své práce řeší uzavírání smluv či vymáhání pohledávek, ale i pro jednotlivce, kteří si chtějí rozšířit své právní znalosti v níže uvedených právních oblastech.

Více informací >


Cílem semináře je komplexní rozbor možností poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2019. V průběhu semináře budou zdůrazněny aktuální novinky (sazby náhrad a další v návaznosti na vývoj legislativy)a výklady v oblasti cestovních náhrad, včetně ilustrace na příkladech.

Více informací >